Išsilavinimas

2019 – 2023 m.

Cheminės inžinerijos doktorantūros studijos, VU

Daktaro disertacja rengiama amiloidų tyrimo grupėje, Biotechnologijos institute, VU

Baltymų amiloidinės agregacijos slopinimo mechanizmų tyrimai


2017 – 2019

Biochemijos magistro studijos, VU

Baigiamasis magistro darbas rengtas 2017-2019 m. amiloidų tyrimo grupėje, Biotechnologijos institute, VU

Epigalokatechin-3-galato oksidacijos produktų įtakos insulino ir Sup35NM agregacijai tyrimas


2013 – 2017 m.

Bioinžinerijos bakalauro studijos, VGTU

Baigiamasis bakalauro darbas rengtas 2016-2017 m. amiloidų tyrimo grupėje, Biotechnologijos institute, VU

Pelės prioninio baltymo 144 stop mutanto geno konstravimas ir raiška, rekombinantinio baltymo gryninimas ir jo agregacijos tyrimai

Darbo patirtis

2020 m. – dabar

Jaunesnysis mokslo darbuotojas amiloidų tyrimo grupėje, Biotechnologijos institute, VU


2019 – 2020

Vyresnysis laborantas amiloidų tyrimo grupėje, Biotechnologijos institute, VU