2020 – 2023Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas.
Kandidatinių vaistinių junginių vėžio ir neurodegeneracinių ligų gydymui, sukūrimas (01.2.2-CPVA-K-703-03-0006).
Projekto dalies vadovas Dr. Vytautas Smirnovas
2020 – 2021LMT Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“
Sąveika tarp skirtingų baltymų susidarant amiloidinėms fibrilėms: nuo mechanizmų iki slopinimo (S-SEN-20-3)
Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas
Rezultatai
2019 – 2020Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo projektas
Amiloidinių fibrilių paviršiaus afiniškumo fluorescencinėms organinėms molekulėms tyrimas (MSF-JM-3)
Projekto vadovas Mantas Žiaunys
2017 – 2019Lietuvos–Latvijos–Taivano programa
Prioninio peptido agregatais inicijuotos prioninio baltymo agregacijos tyrimas (TAP LLT-1/2017)
Projekto Lietuvos dalies vadovas Dr. Vytautas Smirnovas
2012 – 2015LMT/ESF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa “Visuotinė dotacija”
Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas (VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-020)
Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas
2012 – 2014LMT mokslininkų grupių projektas
Prionų „kamienų“ susidarymo ir pernašos mechanizmų tyrimas (MIP-030/2012)
Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas
2011 – 2015EK programos FP7-PEOPLE-2011-CIG projektas
Išsamaus amiloidų-ligandų sąveikos žemėlapio konstravimo link: epigalokatechingalatas ir insulino amiloidas (Nr. 293476)
Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas