2020 – 2023 m.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

Kandidatinių vaistinių junginių vėžio ir neurodegeneracinių ligų gydymui, sukūrimas (01.2.2-CPVA-K-703-03-0006)

Projekto dalies vadovas Dr. Vytautas Smirnovas


2020 – 2021 m.

LMT Nacionalinė mokslo programa „Sveikas senėjimas“

Sąveika tarp skirtingų baltymų susidarant amiloidinėms fibrilėms: nuo mechanizmų iki slopinimo (P-SEN-20-3)

Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas


2019 – 2020 m.

Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo projektas

Amiloidinių fibrilių paviršiaus afiniškumo fluorescencinėms organinėms molekulėms tyrimas (MSF-JM-3)

Projekto vadovas Mantas Žiaunys


2017 – 2019 m.

Lietuvos–Latvijos–Taivano programa

Prioninio peptido agregatais inicijuotos prioninio baltymo agregacijos tyrimas (TAP LLT-1/2017)

Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas


2012 – 2015 m.

LMT/ESF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa “Visuotinė dotacija”

Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas (VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-020)

Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas


2012 – 2014 m.

LMT mokslininkų grupių projektas

Prionų „kamienų“ susidarymo ir pernašos mechanizmų tyrimas (MIP-030/2012)

Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas


2011 – 2015 m.

EK programos FP7-PEOPLE-2011-CIG projektas EGCG+Insulin=

Išsamaus amiloidų-ligandų sąveikos žemėlapio konstravimo link: epigalokatechingalatas ir insulino amiloidas (Nr. 293476)

Projekto vadovas Dr. Vytautas Smirnovas